Fotboll utan Fylla

De allra flesta som besöker en allsvensk fotbollsarena konsumerar alkohol på ett ansvarsfullt sätt. Men att kombinationen fotboll och alkohol i vissa fall kan skapa problem är ingen hemlighet. Därför startade vi - IQ. STAD, AIK, Djurgården och Hammarby, i början av 2016 satsningen Fotboll utan Fylla. 

Syftet med satsningen är att skapa en så positiv fotbollsupplevelse för så många som möjligt genom att minska andelen kraftigt berusade personer på fotbollsmatcher och att förändra attityden till alkohol i samband med fotboll. 

Sedan start har följande resultat uppnåtts i samband med att AIK, Djurgården och Hammarby spelat allsvenska fotbollsmatcher:

  • andelen kraftigt berusade personer har sjunkit med 40 procent
  • andelen kraftigt berusade personer som nekats inträde på arenorna har ökat med 154 procent
  • andelen kraftigt berusade personer som nekats att köpa alkohol inne på arenorna har ökat med 78 procent

Satsningen har även resulterat i ett antal konkreta åtgärder där även polisen, arenorna och restauratörer på arenorna ingår i arbetet. Följande är exempel på några av dem:

  • Förbättrad samverkan mellan alla berörda parter.
  • Anpassad utbildning i Ansvarsfull alkoholservering till krogpersonal utanför respektive arena samt till serveringsansvarig inne på respektive arena.
  • Webbutbildning för personal från alla berörda parter på arenorna.
  • Sett över och arbetat med alkoholpolicys och handlingsplaner.
  • Fördjupad utbildning för anställda med personalansvar från alla berörda parter.  
  • Skapa en förändrad attityd till alkohol i samband med fotboll genom informationsinsatser och opinionsbildning.

Några röster om Fotboll utan Fylla

Nyfiken på arbetet bakom Fotboll utan Fylla? Här berättar några av de engagerade om sina erfarenheter.

Det här är Fotboll utan Fylla

Om studierna

Hittills har tre olika studier presenterats; en blåsstudie, en skådespelarstudie och en attitydundersökning.

Läs mer