Metod och material

Fotboll utan Fylla metoden består av följande delar: samverkan och mobilisering av nyckelaktörer, utbildning, tillsyn samt kommunikation och policyarbete. Alla delar är av största vikt för att nå ett lyckat resultat. 

Metoden bygger på Ansvarsfull Alkoholservering, en metod som STAD arbetet med i krogmiljö sedan 1995.

Nedan finns en sammanställning av metoden, mallar, checklistor och förslag på utformning av handlingsplaner och policys, samt intervjuer med nyckelpersoner som arbetat i projektet.

Metodsammanställning

I metodboken finns en beskrivning av ett fotbollsarrangemang som helhet, metodens alla delar samt vad som krävs för att bli en del av satsningen.

Metodhandbok

 

Följande lagar är även viktiga för dig som arrangör av ett fotbollsarrangemang: 

Alkohollagen

Ordningslagen

Så här har vi jobbat

Här berättar några av nyckelpersonerna från AIK, Djurgården, Hammarby och Levy Restaurants om sina erfarenheter från arbetet med Fotboll utan Fylla. De ger oxå värdefulla tips till den som funderar på att starta upp arbetet. 

AIK 

Djurgården 

Hammarby

Levy Restaurants

Mallar och checklistor

Som komplement till metodboken finns här mallar och checklistor som kan vara användbara i arbetet med Fotboll utan Fylla.

Uppstartsutbildning

Checklista/presentation
Här finns förslag på vad ni kan tänka på inför genomförandet och på innehåll i presentationen.

Diskussionsunderlag
Här är några exempel på frågor som deltagarna kan diskutera kring i grupper och som ni sen kan prata om tillsammans i hela gruppen. 

Standardglas
Det är bra att alla, särskilt de som arbetar med försäljningen på arenan, vet hur mycket alkohol det är i olika typer av drycker. Tex att 50 cl folköl innehåller lika mycket alkohol som 4 cl starksprit.  

Berusningskanan
Den här bilden beskriver vilka en person uppvisar vid olika berusningsgrad. Det är viktigt att all personal känner igen dem så att de bland annat kan bedöma om de ska släppa in/avvisa en person från arenan eller servera/inte servera personen alkohol. 

Alkoholpolicyarbete 

Alkoholpolicy
Här finns tips på vad en alkoholpolicy kan innehålla. 

Handlingsplan
Mall för hur en handlingsplan kan läggas upp.