Om studierna

Hittills har tre olika studier presenterats; en blåsstudie, en skådespelarstudie och en attitydundersökning.

Blåsstudie

En första studie genomfördes vid åtta olika matcher under perioden april-oktober 2015, då AIK, Djurgården och Hammarby spelade herrallsvenska matcher. Promillenivån mättes bland 3287 besökare på sex olika områden på respektive arena, inklusive hemmaklack, bortaklack och familjeläktare.

Under 2017 genomfördes uppföljande studier på samma sätt där 2514 besökare testades. Resultatet 2017 visade på stora positiva förändringar vilket tyder på att metoden i arbetet fungerar.

Läs mer om resultatet

Skådespelarstudie

En första studie genomfördes under 2015 där skådespelare agerade kraftigt berusade och sedan försökt komma in på Tele2 Arena och Friends Arena i samband med att AIK, Djurgården och Hammarby spelade herrallsvenska matcher. I studien undersöktes även möjligheten för de dem att köpa alkohol på krogarna utanför arenorna, och i kioskerna och barerna inne på arenorna.

Denna studie följdes upp på samma sätt under 2017 och resultatet visade på stora förbättringar i antalet som släpptes in och blev serverade.

Läs mer om resultatet

Attitydundersökning

En attitydundersökning har genomförts bland allmänheten kring attityder och inställning till alkohol och fotboll. Den visar att det finns ett stort stöd från allmänheten för arbetet inom ramen för Fotboll utan Fylla. Att skapa en ännu bättre fotbollsupplevelse genom att minska andelen kraftigt berusade personer på läktaren är något de allra flesta ställer sig bakom.

Läs mer om resultatet