Nyheter

29 mars 2017

Fotboll utan Fylla

De allra flesta som besöker en allsvensk fotbollsarena konsumerar alkohol på ett ansvarsfullt sätt. Men att kombinationen fotboll och alkohol i vissa fall kan skapa problem är ingen hemlighet. Därför har vi - IQ tillsammans med STAD och de allsvenska Stockholmsklubbarna AIK, Djurgården och Hammarby - skapat satsningen Fotboll utan Fylla.

Syftet är att sänka berusningsnivån på arenorna, minska andelen kraftigt berusade personer och skapa ännu bättre stämning, ännu bättre arrangemang och en så positiv fotbollsupplevelse för så många som möjligt i samband med fotbollsmatcher.

Arbetet med att ta fram konkreta åtgärder inom ramen för Fotboll utan Fylla har redan påbörjats och framöver kommer de inblandade parterna i Fotboll utan Fylla vidta ytterligare en rad åtgärder för att minska andelen kraftigt berusade personer i samband med fotboll. Bland dessa åtgärder kan nämnas:

Förbättrad samverkan mellan alla berörda parter.
Anpassad utbildning i Ansvarsfull alkoholservering till krogpersonal utanför respektive arena samt till serveringsansvarig inne på respektive arena.
Utbildning för entrépersonal från både arrangören och arenabolaget.
Utbildning för serveringspersonal inne på respektive arena.
Se över och arbeta med alkoholpolicy och till policyn kopplad handlingsplan.
Klargörande av förväntningar på de olika aktörerna som är inblandade i samband med matcher. Vad förväntas av respektive aktör före, under och efter match?
Förändra attityden till alkohol i samband med fotboll genom informationsinsatser och opinionsbildning.

Läs mer om Fotboll utan Fylla

Tillbaka till nyheter