Nyheter

30 mars 2019

Fulla läktare, inte fulla besökare

Nu är det snart dags för Allsvenskan att dra igång, 30 spännande omgångar att se fram emot innan vi vet vem som är svensk mästare i fotboll 2019. Att gå och titta på allsvensk fotboll ska vara en kul och positiv upplevelse, och vi har kommit långt i arbetet att förbättra tryggheten inne och utanför arenorna, men vi vill bli ännu bättre. Ibland uppstår fortfarande situationer som upplevs som obehagliga, och anledningen till detta är allt som oftast alkohol. I snart fyra år har AIK, Djurgården, Hammarby, IQ och STAD tillsammans drivit Fotboll utan Fylla för att skapa en bättre fotbollsupplevelse för alla, män och kvinnor, vuxna och barn.

När vi startade Fotboll utan Fylla ville vi ta reda på vilken roll alkoholen egentligen spelar i samband med fotbollsmatcher. Är det viktigt med öl och fylla på matcher och hur många i publiken var egentligen för fulla? Det var många som hade åsikter, de var många som trodde sig veta hur det låg till men det var ingen som visste hur det verkligen såg ut. Tack vare arbetet inom Fotboll utan Fylla vet vi.

I de blåsmätningar som genomfördes 2015 bland totalt 3287 besökare på Tele2 Arena och Friends Arena kunde vi bland annat konstatera att 10 procent av besökarna var kraftigt berusade och hälften av alla besökare hade druckit alkohol.

Att en del av publiken på fotboll väljer att ta en-två öl i samband med matchen är i de allra flesta fall inte något problem. Fotboll utan Fylla handlar inte om att torrlägga våra arenor utan om att minska den kraftiga berusningen och skapa en så positiv fotbollsupplevelse för så många som möjligt. 

Vi har nu i snart fyra år jobbat hårt för att sänka andelen kraftigt berusade personer på läkaren och förändra attityden till alkohol i samband med fotboll.

Inom ramen för Fotboll utan Fylla har vi till exempel:

  • Förbättrat och effektiviserat samverkan och informationsutbytet mellan klubbarna, arenorna, restauratörerna och polisen.
  • Förändrat rutinerna, särskilt vid entréerna, vilket inneburit att fler kraftigt berusade personer nekas inträde och nekas att köpa alkohol inne på arenorna.
  • Utbildat över 1200 personer från klubbarna, restauratörerna och arenorna via en webbutbildning kring ansvarsfull alkoholservering.
  • Genomfört en fördjupad utbildning kring frågor kopplat till alkohol bland anställda med personalansvar från klubbarna, arenorna och restauratörerna.

Vi är glada över att arbetet redan fått stor positiv effekt när det gäller till exempel berusningsnivån på arenorna. När blåsstudien genomfördes igen 2017 hade andelen kraftigt berusade personer på läktaren sjunkit med 40 procent och andelen personer på läktaren som hade druckit alkohol hade sjunkit med 14 procent. Det är naturligtvis glädjande att vi på kort tid nått så positiva resultat men för att uppnå en varaktig förändring måste vi fortsätta jobba med dessa frågor inför varje säsong och inför varje match. Det kommer vi inom Fotboll utan Fylla att göra och tar nu fram en metodhanddbok för att sprida vår metod till de övriga allsvenska klubbarna.

Inför och under den kommande säsongen kommer vi fortsätta jobba för att inte alkohol ska förstöra din eller någon annans fotbollsupplevelse men att förändra attityden till alkohol i samband med fotboll och minska fyllan är något vi måste göra tillsammans, vi inom Fotboll utan Fylla och du som besökare.

Så inför premiären av Allsvenskan ber vi dig att fundera över vilken roll du tycker att alkohol ska ha i samband med fotboll och om alkohol verkligen bidrar till bästa möjliga upplevelse för dig själv och personen som står bredvid dig på läktaren. Tillsammans bidrar vi till en ännu bättre fotbollskultur!

 

Jens T Andersson, vd AIK Fotboll

Henrik Berggren, vd Djurgården Fotboll

Henrik Kindlund, vd Hammarby Fotboll

Karin Hagman, vd IQ

Johanna Gripenberg, chef STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem)

Tillbaka till nyheter