Nyheter

30 mars 2017

Nya filmer ska minska fyllan på fotboll

Hur skulle det se ut om vi betedde oss på samma sätt på föräldramöten eller biografer som vissa gör på fotboll? Svaret finns i de nya filmerna från satsningen Fotboll utan Fylla som har premiär idag.

Fotboll utan Fylla startade i början av 2016 av IQ och STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem) tillsammans med de allsvenska fotbollsklubbarna AIK, Djurgården och Hammarby. Syftet är att skapa en ännu bättre fotbollsupplevelse genom att minska andelen kraftigt berusade personer i samband med fotboll.

– Jag hoppas att de här två filmerna kan få folk att börja reflektera över de negativa effekter som för mycket alkohol kan bidra till i samband med fotboll. Kraftigt berusade personer bidrar inte till en bättre fotbollsupplevelse, varken för dem själva eller personer runt omkring, och det måste vi prata mer om, säger Juan-Pablo Roa, vd på IQ.

Filmerna som har premiär idag kommer att sändas på TV och via olika digitala kanaler under den allsvenska säsongen.

– Filmerna är ett naturligt nästa steg i arbetet inom ramen för Fotboll utan Fylla. Vi började med att undersöka berusningsnivån på matcherna och efter det har bland annat över 1 000 personer som arbetar på arenorna i samband med matcher genomgått en speciellt framtagen utbildning om alkoholhantering och berusade personer.

Nu är det dags att lyfta frågan om alkoholens roll i samband med fotboll bredare, och fundera kring hur vi tillsammans kan minska andelen kraftigt berusade personer på fotboll, säger Johanna Gripenberg, sektionschef vid STAD.

Inför säsongsstarten av allsvenskan har AIK, Djurgården och Hammarby jobbat mycket med frågor kopplade till alkohol i syfte att skapa en ännu bättre stämning i samband med sina hemmamatcher.

– Vi vill erbjuda alla våra besökare en så positiv fotbollsupplevelse som möjligt, då funkar det inte att vara kraftigt berusad. Jag tycker det är bra om vi kan få igång en diskussion kring hur mycket och varför vi dricker alkohol när vi går på fotboll och jag hoppas att de här filmerna kan bidra till det, säger Henrik Berggren, vd Djurgården Fotboll.

– Att ta en eller två öl i samband med att man går på våra matcher är inget problem och självklart något de som vill kan fortsätta med. Fotboll utan Fylla handlar om att minska andelen kraftigt berusade personer på fotboll och jag hoppas och tror att de här filmerna tillsammans med allt annat vi gör inom ramen för projektet kan bidra till det, säger Henrik Kindlund, vd Hammarby Fotboll.

– Vi har sedan starten av Fotboll utan Fylla jobbat hårt med att minska antalet kraftigt berusade personer på våra matcher. Jag hoppas att de som ser filmerna börjar fundera kring vilken typ av fotbollsupplevelse de vill ha och om alkohol i stora mängder verkligen bidrar till en roligare och bättre fotbollsupplevelse för alla, säger Mikael Ahlerup, vd AIK Fotboll.

Filmen ”Föräldramötet” går att se här: https://youtu.be/Jb6sF9_oWa4
Filmen ”Biografen” går att se här: https://youtu.be/Pu3iZ68a5Fs
Läs mer om Fotboll utan Fylla här: www.fotbollutanfylla.se

Ladda ned pressmeddelandet här

För ytterligare information:
Juan-Pablo Roa, vd IQ, telefon 0709-79 58 55 alt juan-pablo@iq.se
Johanna Gripenberg, sektionschef på STAD, telefon 070-484 88 64 alt johanna.gripenberg@sll.se
Henrik Kindlund, vd Hammarby Fotboll, telefon 0702-56 64 44 alt henrik.kindlund@hammarbyfotboll.se
Mikael Ahlerup, vd AIK Fotboll, telefon 08-735 96 60 alt mikael.ahlerup@aik.se
Henrik Berggren, vd Djurgården Fotboll, telefon 070-942 13 81 alt henrik.berggren@dif.se

IQ är en idéburen aktör som verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. Det gör vi genom att med kunskap och kommunikation skapa medvetenhet, eftertanke och engagemang kring eget och andras drickande, och därmed bidra till att minska alkoholens skadeverkningar i samhället. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Läs mer på IQ.se. STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem) grundades år 1995. Organisatoriskt hör STAD till Centrum för psykiatriforskning (CPF), en centrumbildning mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet. Läs mer på www.stad.org

Tillbaka till nyheter